Archív

Výzva na predkladanie ponúk č. KR-VPP-157-18 a Zverejnenie výsledku obstarávania

Oznámenie_o_vyhlásení_OVS_Výkon revízií VTZ PS CNG a Zverejnenie výsledku obstarávania Výkon prevádzkových revízií VTZ PS CNG ; s doplňujúcimi vysvetleniami Odpoveď č. 1 na žiadosť o vysvetlenie – zverejnenie a Odpoveď č. 2 na žiadosť o vysvetlenie – zverejnenie

Výzva na predkladanie ponúk – Poskytovanie audítorských a poradenských služieb

Výzva na predkladanie ponúk – Servis PS CNG MI

Výzva na predloženie ponuky – Metrologická kontrola výdajných stojanov CNG na prevádzkach PS CNG.

Výzva na predloženie ponuky – Inštalácia výdajného stojana CNG na PS CNG NR

Výzva na predloženie ponuky – Revízia a údržba transformačnej stanice na PS CNG BA – Jurajov dvor

OPRAVA: Výzva na predloženie ponuky – Inštalácia výdajného stajana CNG na PS CNG ZA +Príloha č. 1 + Príloha č. 2 +Príloha č. 3

Výzva na predloženie ponuky – Projektová dokumentácia – Demontáž PS CNG KE + Príloha č. 1 + Príloha č. 2 + Príloha č. 3

OPRAVA: Výzva na predloženie ponuky – Oprava plynových zásobníkov 4ks + Príloha č. 1 + Príloha č. 2 + OPRAVA:Príloha č. 3+ Príloha č. 4

Výzva na predloženie ponuky – Opakovaná úradná skúška pre VTZ na PS CNG Bratislava Jurajov dvor

Zrušenie obstarávania -Audit stavu rozpracovanosti PS CNG v BB

Pracovná zdravotná služba – ZMENA

Pracovná zdravotná služba

Výzva na predloženie ponuky – Audit stavu rozpracovanosti PS CNG v BB

Výzva na predloženie ponuky – Vypracovanie znaleckých posudkov na technológie PS CNG

Zrušenie obstarávania – Servis plniacej stanice CNG v Žiline

Servis plniacej stanice CNG Žilina

Príloha č.1 Výzvy Plán údržby a servisných prehliadok PS CNG ZA

Príloha č.2 Výzvy Cenník +Zoznam ND final

Príloha č.3 Výzvy Súhlas so spracovaním osobných údajov

Príloha č.4 Výzvy Zoznam poskytnutých služieb

SMS SYSTÉM

Štúdia osadenia PS CNG Lozorno

Príloha k Štúdia osadenia PS CNG Lozorno výkres širšie vzťahy Lozorno

Servis plniacej stanice CNG Nitra

Motorový olej 

Kompresorový olej PS CNG Bratislava

Kompresorový olej

Toner tlačiareň HP LaserJet

Toner tlačiareň Ricoh

Seminár Elektronické trhovisko

Nákup Toner RICOH MPC 2551 

Výzva na predloženie ponuky – Projektová dokumentácia pre výstavbu PS CNG Banská Bystrica.

Prílohy k výzve:

1) Príloha č.1 Výzvy Dispozičné a dopravné riešenie PS CNG BB-návrh

2) Príloha č.2 Výzvy na predloženie ponuky – Zoznam poskytnutých služieb

Prezentačná pečiatka