Mapa LNG staníc

Plniaca stanica LNG / CNG Automobilová ul. , Trnava

Plniaca stanica je v prevádzke NONSTOP v samoobslužnom režime, pod dohľadom nášho DISPEČINGU t.č. 0850 111 500. Zo zahraničia + 421 2 555 770 42.

LNG je možné odoberať použitím Zákazníckej karty  spoločnosti SPP CNG s.r.o.

Plnenie LNG s použitím Zákazníckej karty a platba za odobrané LNG na základe faktúry sú možné len na základe uzatvorenej Zmluvy o dodávke  LNG v zmysle všeobecných obchodných podmienok dodávateľa.

Zmluvu o dodávke LNG môžu uzatvoriť právnické osoby a podnikatelia.

Ak máte záujem o uzatvorenie zmluvy, prosím, vyplňte Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na našej stránke:

Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o dodávke LNG – SPP CNG

Za LNG je možné platiť Bankomatovou kartou, alebo palivovými kartami DKV, Eurowag, UTA a  zákazníckou kartou kartou SPP CNG s.r.o.

Akceptované platobné karty:

CNG_platobne_karty

Akceptované palivové karty:

        

LNG / CNG stanice v Prešove, Strojnícka ul. 9, areál DAM v prevádzke.

Plniaca stanica je v prevádzke NONSTOP v samoobslužnom režime, pod dohľadom nášho DISPEČINGU t.č. 0850 111 500. Zo zahraničia + 421 2 555 770 42.

LNG je možné odoberať použitím Zákazníckej karty  spoločnosti SPP CNG s.r.o.

Plnenie LNG s použitím Zákazníckej karty a platba za odobrané LNG na základe faktúry sú možné len na základe uzatvorenej Zmluvy o dodávke  LNG v zmysle všeobecných obchodných podmienok dodávateľa.

Zmluvu o dodávke LNG môžu uzatvoriť právnické osoby a podnikatelia.

Ak máte záujem o uzatvorenie zmluvy, prosím, vyplňte Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na našej stránke:

Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o dodávke LNG – SPP CNG

Za LNG je možné platiť Bankomatovou kartou, alebo palivovými kartami DKV, Eurowag, UTA a  zákazníckou kartou kartou SPP CNG s.r.o.

Akceptované platobné karty:

CNG_platobne_karty

Akceptované palivové karty:

  

LNG/CNG stanica na D2 hraničný prechod odpočívadlo Brodské, stanica v prevádzke.

Plniaca stanica je v prevádzke NONSTOP v samoobslužnom režime, pod dohľadom nášho DISPEČINGU t.č. 0850 111 500. Zo zahraničia + 421 2 555 770 42.

LNG je možné odoberať použitím Zákazníckej karty  spoločnosti SPP CNG s.r.o.

Plnenie LNG s použitím Zákazníckej karty a platba za odobrané LNG na základe faktúry sú možné len na základe uzatvorenej Zmluvy o dodávke  LNG v zmysle všeobecných obchodných podmienok dodávateľa.

Zmluvu o dodávke LNG môžu uzatvoriť právnické osoby a podnikatelia.

Ak máte záujem o uzatvorenie zmluvy, prosím, vyplňte Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na našej stránke:

Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o dodávke LNG – SPP CNG

Za LNG je možné platiť Bankomatovou kartou, alebo palivovými kartami DKV, Eurowag, UTA a  zákazníckou kartou kartou SPP CNG s.r.o.

Akceptované platobné karty:

CNG_platobne_karty

Akceptované palivové karty: