Mapa LNG staníc

   Plniaca stanica LNG / CNG Automobilová ul. , Trnava

   Plniaca stanica je v prevádzke NONSTOP v samoobslužnom režime, pod dohľadom nášho DISPEČINGU t.č. 0850 111 500. Zo zahraničia + 421 2 555 770 42.

   LNG je možné odoberať použitím Zákazníckej karty  spoločnosti SPP CNG s.r.o.

   Plnenie LNG s použitím Zákazníckej karty a platba za odobrané LNG na základe faktúry sú možné len na základe uzatvorenej Zmluvy o dodávke  LNG v zmysle všeobecných obchodných podmienok dodávateľa.

   Zmluvu o dodávke LNG môžu uzatvoriť právnické osoby a podnikatelia.

   Ak máte záujem o uzatvorenie zmluvy, prosím, vyplňte Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na našej stránke:

   Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o dodávke LNG – SPP CNG

   Za LNG je možné platiť Bankomatovou kartou, alebo palivovými kartami DKV, Eurowag, UTA a  zákazníckou kartou kartou SPP CNG s.r.o.

   Akceptované platobné karty:

   CNG_platobne_karty

   Akceptované palivové karty:

           

   LNG / CNG stanice v Prešove, Strojnícka ul. 9, areál DAM v prevádzke.

   Plniaca stanica je v prevádzke NONSTOP v samoobslužnom režime, pod dohľadom nášho DISPEČINGU t.č. 0850 111 500. Zo zahraničia + 421 2 555 770 42.

   LNG je možné odoberať použitím Zákazníckej karty  spoločnosti SPP CNG s.r.o.

   Plnenie LNG s použitím Zákazníckej karty a platba za odobrané LNG na základe faktúry sú možné len na základe uzatvorenej Zmluvy o dodávke  LNG v zmysle všeobecných obchodných podmienok dodávateľa.

   Zmluvu o dodávke LNG môžu uzatvoriť právnické osoby a podnikatelia.

   Ak máte záujem o uzatvorenie zmluvy, prosím, vyplňte Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na našej stránke:

   Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o dodávke LNG – SPP CNG

   Za LNG je možné platiť Bankomatovou kartou, alebo palivovými kartami DKV, Eurowag, UTA a  zákazníckou kartou kartou SPP CNG s.r.o.

   Akceptované platobné karty:

   CNG_platobne_karty

   Akceptované palivové karty:

     

   LNG/CNG stanica na D2 hraničný prechod odpočívadlo Brodské, stanica v prevádzke.

   Plniaca stanica je v prevádzke NONSTOP v samoobslužnom režime, pod dohľadom nášho DISPEČINGU t.č. 0850 111 500. Zo zahraničia + 421 2 555 770 42.

   LNG je možné odoberať použitím Zákazníckej karty  spoločnosti SPP CNG s.r.o.

   Plnenie LNG s použitím Zákazníckej karty a platba za odobrané LNG na základe faktúry sú možné len na základe uzatvorenej Zmluvy o dodávke  LNG v zmysle všeobecných obchodných podmienok dodávateľa.

   Zmluvu o dodávke LNG môžu uzatvoriť právnické osoby a podnikatelia.

   Ak máte záujem o uzatvorenie zmluvy, prosím, vyplňte Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na našej stránke:

   Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o dodávke LNG – SPP CNG

   Za LNG je možné platiť Bankomatovou kartou, alebo palivovými kartami DKV, Eurowag, UTA a  zákazníckou kartou kartou SPP CNG s.r.o.

   Akceptované platobné karty:

   CNG_platobne_karty

   Akceptované palivové karty: