LNG
SPP CNG > LNG

LNG skvapalnený zemný plyn (Liquefied Natural Gas),

LNG skvapalnený zemný plyn (Liquefied Natural Gas), ktorý vzniká ochladením a kondenzáciou zemného plynu do kvapalného stavu. Ochladenie zemného plynu prebieha na veľmi nízku teplotu, približne na -160 °C. Skvapalnený zemný plyn zaberá približne 600x menší objem ako plynný, čo je jeho veľkou výhodou nielen pri skladovaní a preprave, ale aj pri využití v nákladnej doprave.

Z plynových ložísk sa po mori k odberateľom prepravuje prostredníctvom špeciálne upravených lodí do LNG terminálov, kde sa prečerpáva do špeciálnych cestných cisterien alebo sa splyňuje (ohrieva) a vtláča do plynového potrubia. LNG je rovnako ako zemný plyn tvorený z najväčšej časti metánom (90 – 100 %),ďalej obsahuje zvyšky etanu, propánu, vyšších uhľovodíkov, dusíka a ďalších plynov. Jeho spalné teplo (výhrevnosť) sa obvykle pohybuje okolo 55MJ/kg. Jedná sa o modrastú, netoxickú, nekorozívnu, priezračnú kvapalinu s minimálnou viskozitou. LNG je ekonomická a ekologická alternatíva nafty, preto je ideálnym alternatívnym palivom pre ťažkú nákladnú dopravu.

V Európe je motoristom k dispozícii viac ako 700 LNG staníc pre kamióny.

Aktuálnu mapu LNG staníc v Európe nájde na: NGVA Európa | Mapa staníc

Aktuálnu mapu LNG staníc v SR od SPP CNG nájdete na: MAPA LNG staníc

Mapu ostatných staníc v SR nájdete na: www.lng.sk