Plnenie CNG je jednoduché a bezpečné

Plnenie CNG je jednoduchý a bezpečný proces. Časovo je plnenie CNG na našich plniaich staniciach porovnateľné s čerpaním klasických pohonných látok, ako je benzín alebo nafta. Plniace stanice a výdajné stojany spĺňajú príslušné technické požiadavky pre bezpečnosť.

Inštruktážne videá k plneniu CNG:

Plniaca stanica Bratislava, Prístavná ul.

Plniaca stanica Bratislava, Jurajov dvor

Plniaca stanica Komárno, Novozámocká cesta