Plniaca stanica - ako funguje?

Základom fungovania plniacej stanice CNG je stlačenie zemného plynu kompresorom na tlak cca 20 – 22 MPa a „vtlačenie“ plynu do tlakových nádob vo vozidle. V tlakových nádobách je zemný plyn je stále v plynnej forme. Do plniacej stanice  je zemný plyn privedený plynovodným potrubím a pred samotným procesom stláčania sa zemný plyn filtruje a suší.

Plniace stanice na pomalé plnenie

  • výkon kompresora 1 – 10 m3/hod., spravidla bez zásobníka,
  • plnenie vozidla 3 – 12 hod.

Pomalé plnenie je vhodné na plnenie vozidiel v domácnostiach a na nočné plnenie malých firemných flotíl.

Plniace stanice na rýchle plnenie

  • výkon kompresora 50 – 2 000 m3/hod.,
  • zásobník na CNG s objemom 100 – 15 000 m3 CNG,
  • plnenie vozidla 3 – 15 min.

Rýchle plnenie používa väčšina plniacich staníc CNG, určených na verejné plnenie vozidiel CNG, pre väčšie firemné flotily a veľké počty autobusov.