Výzva na predkladanie ponúk

Na tejto stránke sú zverejňované obstarávania vyhlasované spoločnosťou SPP CNG s.r.o., na ktorých realizáciu sa nevzťahuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I. Výzvy na predkladanie ponúk ev. č. súťaže HR-VPP-269-21 na predmet zákazky: „Kamerový systém pre plniacu stanicu CNG Martin“ Výzva je dostupná na tomto odkaze.

Zmeny č. 1 – Výzvy na predkladanie ponúk ev.č. súťaže HR-VPP-269-21 na predmet zákazky: „Kamerový systém pre plniacu stanicu CNG Martin“ Zmena je dostupná na tomto odkaze.

Zmeny č. 2 – Výzvy na predkladanie ponúk ev.č. súťaže HR-VPP-269-21 na predmet zákazky: „Kamerový systém pre plniacu stanicu CNG Martin“ Zmena je dostupná na tomto odkaze.

Zmena č. 3 – Výzvy na predkladanie ponúk ev.č. súťaže HR-VPP-269-21 na predmet zákazky: „Kamerový systém pre plniacu stanicu CNG Martin“ Zmena je dostupná na tomto odkaze.

Oznámenia o výsledku obchodnej verejnej súťaže č. HR-VPP-269-21 na predmet zákazky: „Kamerový systém pre plniacu stanicu CNG Martin“ vyhlásenej dňa 08.11.2021. Oznámenie je dostupné na tomto odkaze.

II. Výzva na predkladanie ponúk ev.č. súťaže HR-VPP-046-22 na predmet zákazky: „Realizácia plynovej prípojky pre plniacu stanicu CNG v lokalite Martin“ Výzva je dostupná na tomto odkaze.

Oznámenie o výsledku obstarávania, ev. číslo HR-VPP-046-22 na predmet obstarávania Realizácia plynovej prípojky pre plniacu stanicu CNG v lokalite Martin  realizovaného postupom výzva na predkladanie ponúk na základe Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 15.03.2022. Oznámenie je dostupné na tomto odkaze.

III. Výzva na predkladanie ponúk ev.č. súťaže HR-VPP-061-22 na predmet zákazky: „Realizácia prestrešenia výdajných stojanov pre plniacu stanicu CNG v lokalite Martin“ Výzva je dostupná na tomto odkaze.

Oznámenie o výsledku obstarávania, ev. číslo HR-VPP-061-22 na predmet obstarávania Realizácia prestrešenia výdajných stojanov pre plniacu stanicu CNG v lokalite Martin realizovaného postupom výzva na predkladanie ponúk na základe Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 22.03.2022. Oznámenie je dostupné na tomto odkaze.