Jediným spoločníkom spoločnosti SPP CNG s.r.o. je Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Spoločnosť SPP CNG s.r.o. nemá majetkovú účasť v žiadnej obchodnej spoločnosti.

Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a konatelia.

Konateľov vymenováva a odvoláva valné zhromaždenie.

Ing. Martin Lukáčik

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulty hospodárskej informatiky, v obore matematické metódy v ekonomike. Následne pracoval vo firme Oktan, s.r.o na pozícii inšpektor čerpacích staníc. Od roku 1996 pracoval v Poštovej  banke, a.s., kde zastával rôzne pozície až po riaditeľa divízie Treasury a člena dozornej rady. V roku 2008 nastúpil na pozíciu vedúceho odboru stratégie na Slovenskej pošte, a.s. Od roku 2012 pracoval v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. ako vedúci odboru obchodov. Od roku 2015 je konateľom spoločnosti SPP CNG s.r.o.

Ing. Martin Sádovský

V roku 2002 promoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V rokoch 2002 – 2005 pôsobil v spoločnosti F.F. & F., spol. s r.o. ako hlavný správca pohľadávok. V rokoch 2005 – 2010 pracoval v spoločnosti CSC Computer Science spol. s.r.o., na pozícií  odborného konzultanta v oblasti IT. V rokoch 2012- 2014 pôsobil vo vzdelávacej spoločnosti SWOT spol. s.r.o. v konzultačnej a riadiacej funkcii. V rokoch 2014 – 2019 bol predsedom predstavenstva a manažérom spoločnosti World of Brain a.s. Od roku 2019 pôsobí na pozícii riaditeľa Odboru CNG/LNG v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a súčasne zastáva funkciu konateľa spoločnosti SPP CNG s.r.o.