PALIVOVÉ karty DKV, EUROWAG, UTA

Na LNG staniciach v Brodskom, Prešove a Trnave sú akceptované palivové karty od spoločnosti

        

Plniaca stanica LNG / CNG Automobilová ul. , Trnava Plniaca stanica je v prevádzke NONSTOP v samoobslužnom režime, pod dohľadom nášho DISPEČINGU t.č. 0850 111 500. Zo zahraničia + 421 2 555 770 42. LNG je možné odoberať použitím Zákazníckej karty  spoločnosti SPP CNG s.r.o.

Plnenie LNG s použitím Zákazníckej karty a platba za odobrané LNG na základe faktúry sú možné len na základe uzatvorenej Zmluvy o dodávke  LNG v zmysle všeobecných obchodných podmienok dodávateľa. Zmluvu o dodávke LNG môžu uzatvoriť právnické osoby a podnikatelia. Ak máte záujem o uzatvorenie zmluvy, prosím, vyplňte Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na našej stránke: Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o dodávke LNG – SPP CNG .

Za LNG je možné platiť:

bankomatovými kartami

CNG_platobne_karty

palivovými kartami

      

LNG / CNG stanice v Prešove, Strojnícka ul. 9, areál DAM v prevádzke. Plniaca stanica je v prevádzke NONSTOP v samoobslužnom režime, pod dohľadom nášho DISPEČINGU t.č. 0850 111 500. Zo zahraničia + 421 2 555 770 42. LNG je možné odoberať použitím Zákazníckej karty  spoločnosti SPP CNG s.r.o.

Plnenie LNG s použitím Zákazníckej karty a platba za odobrané LNG na základe faktúry sú možné len na základe uzatvorenej Zmluvy o dodávke  LNG v zmysle všeobecných obchodných podmienok dodávateľa. Zmluvu o dodávke LNG môžu uzatvoriť právnické osoby a podnikatelia. Ak máte záujem o uzatvorenie zmluvy, prosím, vyplňte Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na našej stránke: Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o dodávke LNG – SPP CNG  

Za LNG je možné platiť:

bankomatovými kartami

CNG_platobne_karty

palivovými kartami

      

LNG/CNG stanica na D2 hraničný prechod odpočívadlo Brodské, stanica v prevádzke. Plniaca stanica je v prevádzke NONSTOP v samoobslužnom režime, pod dohľadom nášho DISPEČINGU t.č. 0850 111 500. Zo zahraničia + 421 2 555 770 42. LNG je možné odoberať použitím Zákazníckej karty  spoločnosti SPP CNG s.r.o.

Plnenie LNG s použitím Zákazníckej karty a platba za odobrané LNG na základe faktúry sú možné len na základe uzatvorenej Zmluvy o dodávke  LNG v zmysle všeobecných obchodných podmienok dodávateľa. Zmluvu o dodávke LNG môžu uzatvoriť právnické osoby a podnikatelia. Ak máte záujem o uzatvorenie zmluvy, prosím, vyplňte Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na našej stránke: Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o dodávke LNG – SPP CNG  

Za LNG je možné platiť:

bankomatovými kartami

CNG_platobne_karty

palivovými kartami