Spoločnosť SPP CNG je 100% dcérska spoločnosť Slovenského plynárenského priemyslu, a.s., ktorej hlavným predmetom činnosti. je predaj alternatívneho paliva CNG (stlačený zemný plyn). Aktuálne prevádzkujeme  13 plniacich staníc CNG a pri predaji CNG spolupracujeme s dvoma partnerskými stanicami CNG. Palivo je dostupné v samoobslužnom režime NON STOP.

Sieť plniacich staníc postupne rozširujeme. Aktuálne realizujeme výstavbu dvoch plniacich staníc CNG na novobudovaných odpočívadlách Pohranice na R1 pri Nitre a výstavbu verejnej plniacej stanice v Martine. V roku 2022 sa sústreďujeme na rozširovanie siete vlastných a partnerských staníc. Do konca roka 2022 odhadujeme prírastok niekoľkých nových plniacich staníc  CNG.