O SPP CNG

Spoločnosť SPP CNG je 100% dcérska spoločnosť Slovenského plynárenského priemyslu, a.s., ktorej hlavným predmetom činnosti. je predaj alternatívnych palív CNG (stlačený zemný plyn) a LNG (kvapalný zemný plyn). Aktuálne prevádzkujeme  17 plniacich staníc CNG a 3 stanice LNG s CNG.   Pri predaji CNG spolupracujeme s dvoma partnerskými stanicami CNG. Nami ponúkané palivo je dostupné v samoobslužnom režime NON STOP.