BIO LNG / CNG
SPP CNG > BIO LNG / CNG

Vybrali sme sa ekologickou cestou!

Od roku 2023 dodávame našim zákazníkom alternatívne palivo CNG a LNG s obsahom ekologického obnoviteľného BIOmetánu.

Nami dodávané palivá majú v priemere o 22,06 % nižšiu emisnú stopu CO2 oproti benzínu a nafte.

BIOmetán prirodzene vzniká na skládkach rozkladaním odpadov, v čističkách odpadových vôd, z bio odpadu domácností alebo voľne v prírode z bio odpadu ako je napríklad trus zo zvierat, opadané lístie zo stromov, konáre, tráva a podobne. Tento metán je možné zachytiť v bio plynových staniciach a skvapalniť na Bio LNG alebo stlačiť na Bio CNG. 

BIOmetán , môže zabezpečiť v doprave nulovú alebo až zápornú emisnú stopu emisii CO2. Hodnota úspor emisii CO2 závisí od pôvodu a podielu spotrebovaného množstva BIOmetánu.

Bio LNG je obnoviteľné palivo vyrobené skvapalnením BIOmetánu, ktorý vzniká pri fermentácii z biologicky rozložiteľných odpadov alebo biomasy.

Bio LNG má rovnaké technické parametre ako LNG (skvapalnený zemný plyn), ktorý obsahuje 95% až 99% metánu.

Bio LNG je možné tankovať do LNG vozidiel,  bez akýchkoľvek úprav a technických obmedzení.

Bio CNG je stlačený BIOmetán.

Bio CNG je možné plniť do CNG vozidiel, bez akýchkoľvek úprava a technických obmedzení.

 

V prípade záujmu o dodávku Bio LNG alebo Bio CNG prípadne pre  bližšie informácie o týchto produktov neváhajte nás kontaktovať:

 

  * Meno a priezvisko

  * Email

  Telefónne číslo

  Vaša správa

  BIO Plynová stanica

  Autor: TA3