Na tejto stránke sú zverejňované obchodné verejné súťaže vyhlasované spoločnosťou SPP CNG s.r.o. v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. JN-OVS-164-20 na predmet zákazky: „Výkon prevádzkových revízií VTZ na prevádzkach PS CNG“ . Oznámenie je dostupné na tomto odkaze.

Odpoveď_na_žiadosť_o_vysvetlenie_SP_Výkon prevádzkových revízií VTZ na prevádzkach PS CNG

Zverejnenie výsledku obstarávania – Výkon prevádzkových revízií VTZ na prevádzkach PS CNG

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. HR-OVS-072-20 na predmet zákazky: „Servis plniacej stanice CNG Žilina, Michalovce, Bratislava – Prístavná“ . Oznámenie je dostupné na tomto odkaze.

VÝSLEDOK OBSTARÁVANIA „Servis plniacej stanice CNG Žilina, Michalovce, Bratislava – Prístavná“ časť Bratislava – Prístavná

 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. HR-OVS-108-20 na predmet zákazky: „Napojenie na verejnú komunikáciu – vybudovanie cestnej komunikácie SO 08.01 v lokalite Trnava“.

VÝSLEDOK OBSTARÁVANIA „Napojenie na verejnú komunikáciu – vybudovanie cestnej komunikácie SO 08.01 v lokalite Trnava“