Obchodné verejné súťaže

Na tejto stránke sú zverejňované obchodné verejné súťaže vyhlasované spoločnosťou SPP CNG s.r.o. v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
„Dodávka a inštalácia výdajných stojanov CNG pre PS CNG MI, BB a BA JD.“

Oznámenie_o_vyhlásení_OVS_Dodávka výdajných stojanov CNG

Zverejnenie výsledku obstarávania VS_CNG