Aktuálne nie sú vyhlásené žiadne obchodné verejné súťaže.

 

Na tejto stránke sú zverejňované obchodné verejné súťaže vyhlasované spoločnosťou SPP CNG s.r.o. v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.