Na tejto stránke sú zverejňované obchodné verejné súťaže vyhlasované spoločnosťou SPP CNG s.r.o. v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

  1. Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. KR-OVS-001-20 na predmet zákazky: „Servis plniacej stanice CNG Košice, Banská Bystrica a Nitra“ v termíne do 25.02.2020 do 12:00hod.

OzVS_Servisnámenie_o_vyhlásení_O PS CNG

 

Servis plniacej stanice CNG Košice, Banská Bystrica a Nitra_Odpovede na otázky

 

Servis plniacej stanice CNG Košice, Banská Bystrica a Nitra_Odpovede na otázky časť II

 

KR_OVS_001_20_Výsledok obstarávania SPPCNG