Výzva na predkladanie ponúk “Servis pre plniacu stanicu CNG Banská Bystrica”