Zmluvná dodávka CNG / LNG

Zmluva o dodávke CNG/LNG

Plnenie CNG s použitím Zákazníckej karty CNG a platba za odobrané CNG na základe faktúry sú možné  na základe uzatvorenej Zmluvy o dodávke CNG v zmysle našich všeobecných obchodných podmienok.

Zmluvu o dodávke CNG môžu uzatvoriť právnické osoby a podnikateľia.

Ak máte záujem o uzatvorenie zmluvy, prosím, vyplňte Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na našej stránke.

Ďaľšie informácie k uzatvoreniu Zmluvy o dodávke CNG vám poskytneme na e-mailovej adrese cng@sppcng.sk alebo na tel.č. +421-2-5869-2113; +421-2-5869-2359.