Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o dodávke LNG

Na všetkých plniacich staniciach SPP CNG, s.r.o. je možné odoberať  LNG použitím Zákazníckej karty  našej spoločnosti.

Plnenie LNG s použitím Zákazníckej karty a platba za odobrané LNG na základe faktúry sú možné len na základe uzatvorenej Zmluvy o dodávke  LNG v zmysle všeobecných obchodných podmienok dodávateľa.

Zmluvu o dodávke LNG môžu uzatvoriť právnické osoby a podnikatelia.

 

Ak máte záujem o uzatvorenie zmluvy, prosím, vyplňte Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na našej stránke.

 

Ďaľšie informácie k uzatvoreniu Zmluvy o dodávke LNG vám poskytneme na e-mailovej adrese cng@sppcng.sk

Ako uzatvoriť zmluvu?

 • Vyplníte a odošlete Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o dodávke LNG.
 • Následne od nás obdržíte návrh Zmluvy o dodávke LNG, neaktívnu Zákaznícku Kartu a PIN kód na jej využívanie po aktivácii.
 • Podpísanú Zmluvu o dodávke LNG doručíte poštou na adresu našej spoločnosti:

SPP CNG s.r.o.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava

Po akceptácii Zmluvy našou stranou vám aktivujeme vopred zaslanú Zákaznícku Kartu  a môžete ju využívať na plniacich staniciach  našej spoločnosti

  Registráciu požadujem pre podnikateľa a právnickú osobu

  * Obchodné meno

  * Právna forma

  Označenie registra

  * IČO

  DIČ

  IČ-DPH

  IBAN

  * Kontaktná osoba

  * E-mail

  * E-mail pre elektronickú fakturáciu

  * Telefónne číslo

  Adresa sídla

  * Ulica

  * Číslo súpisné / orientačné

  * Mesto

  * PSČ

  * Štát

  Adresa pre poštový styk

  Ulica

  Číslo súpisné / orientačné

  Mesto

  PSČ

  Štát

  Údaje o vozidlách

  * Počet vozidiel CNG

  Typ vozidla/vozidiel CNG

  ŠPZ vozidla/vozidiel CNG

  * Počet vozidiel LNG

  Typ vozidla/vozidiel LNG

  ŠPZ vozidla/vozidiel LNG

  Ak chcete svoje odpovede ešte doplniť alebo spresniť, môžete tak spraviť tu

  Spracúvanie osobných údajov  Osobné údaje spracúvame na účel uzatvorenia zmluvy. Odoslaním beriem na vedomie informácia o spracúvaní osobných údajov.

  Povinné označovanie vozidiel na CNG


  Áno

  Áno, mám záujem o zaslanie identifikačného znaku "CNG".
  Podľa § 19 Označovanie vozidiel ods. (8) vyhlášky č. 134/2018 Z.Z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke; Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla povinne označené identifikačným znakom "CNG" podľa prílohy č. 6 k predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 110; vozidlá kategórie M2 a M3 musia byť takým identifikačným znakom povinne označené aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo. Toto označenie musí byť dobre viditeľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky.