Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o dodávke CNG/LNG

Na všetkých plniacich staniciach SPP CNG, s.r.o. je možné odoberať CNG alebo LNG použitím Zákazníckej karty  našej spoločnosti.

Plnenie CNG alebo LNG s použitím Zákazníckej karty a platba za odobrané CNG / LNG na základe faktúry sú možné len na základe uzatvorenej Zmluvy o dodávke CNG alebo LNG v zmysle všeobecných obchodných podmienok dodávateľa.

Zmluvu o dodávke CNG alebo LNG môžu uzatvoriť právnické osoby a podnikatelia.

 

Ak máte záujem o uzatvorenie zmluvy, prosím, vyplňte Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na našej stránke.

 

Ďaľšie informácie k uzatvoreniu Zmluvy o dodávke CNG  alebo LNG vám poskytneme na e-mailovej adrese cng@sppcng.sk

Ako uzatvoriť zmluvu?

  • Vyplníte a odošlete Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o dodávke CNG/LNG.
  • Následne od nás obdržíte návrh Zmluvy o dodávke CNG alebo LNG, neaktívnu Zákaznícku Kartu a PIN kód na jej využívanie po aktivácii.
  • Podpísanú Zmluvu o dodávke CNG alebo LNG doručíte poštou na adresu našej spoločnosti:

SPP CNG s.r.o.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava

Po akceptácii Zmluvy našou stranou vám aktivujeme vopred zaslanú Zákaznícku Kartu  a môžete ju využívať na plniacich staniciach  našej spoločnosti.