Spoločnosť SPP CNG s.r.o. vznikla 1.2.2014 ako samostatná dcérska spoločnosť Slovenského plynárenského priemyslu, a.s.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti SPP CNG s.r.o. je predaj ekologického motorového paliva CNG (stlačeného zemného plynu) prostredníctvom staníc na CNG.

V súčasnosti prevádzkujeme 8 verejných plniacich staníc, ktoré sú samoobslužné a v NON STOP prevádzke. Tieto stanice sú pod stálym dohľadom dispečingu.