Na všetkých plniacich staniciach SPP CNG, s.r.o. je možné odoberať CNG použitím Zákazníckej karty CNG našej spoločnosti.

Plnenie CNG s použitím Zákazníckej karty CNG a platba za odobrané CNG na základe faktúry sú možné len na základe uzatvorenej Zmluvy o dodávke CNG v zmysle všeobecných obchodných podmienok dodávateľa.

Zmluvu o dodávke CNG môžu uzatvoriť právnické osoby a podnikatelia.

Ak máte záujem o uzatvorenie zmluvy, prosím, vyplňte Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na našej stránke.

Ďaľšie informácie k uzatvoreniu Zmluvy o dodávke CNG vám poskytneme na e-mailovej adrese cng@sppcng.sk

Ako uzatvoriť zmluvu?

  • Vyplníte a odošlete Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o dodávke CNG.
  • Následne od nás obdržíte návrh Zmluvy o dodávke CNG, neaktívnu Zákaznícku Kartu CNG a PIN kód na jej využívanie po aktivácii.
  • Podpísanú Zmluvu o dodávke CNG doručíte poštou na adresu našej spoločnosti:

SPP CNG s.r.o.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava

Po akceptácii Zmluvy našou stranou vám aktivujeme vopred zaslanú Zákaznícku Kartu CNG a môžete ju využívať na plniacich staniciach CNG našej spoločnosti.

Registráciu požadujem pre živnostníka

* Obchodné meno
Právna forma
Dátum narodenia
Označenie registra
IČO
DIČ
IČ-DPH
IBAN
* Kontaktná osoba
* E-mail
* E-mail pre elektronickú fakturáciu
* Telefónne číslo

Adresa sídla

* Ulica
* Číslo súpisné / orientačné
* Mesto
* PSČ
* Štát

Adresa pre poštový styk

Ulica
Číslo súpisné / orientačné
Mesto
PSČ
Štát

Údaje o vozidlách

* Počet vozidiel CNG
Typ vozidla/vozidiel
ŠPZ vozidla/vozidiel
Ak chcete svoje odpovede ešte doplniť alebo spresniť, môžete tak spraviť tu

Spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje spracúvame na účel uzatvorenia zmluvy. Odoslaním beriem na vedomie informácia o spracúvaní osobných údajov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové aktivity

Áno

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové aktivity a so zasielaním marketingovej komunikácie

Povinné označovanie vozidiel na CNG

Áno

Áno, mám záujem o zaslanie identifikačného znaku "CNG".
Podľa § 19 Označovanie vozidiel ods. (8) vyhlášky č. 134/2018 Z.Z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke; Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla povinne označené identifikačným znakom "CNG" podľa prílohy č. 6 k predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 110; vozidlá kategórie M2 a M3 musia byť takým identifikačným znakom povinne označené aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo. Toto označenie musí byť dobre viditeľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

Osobné údaje spracúvame na účel uzatvorenia zmluvy. Odoslaním beriem na vedomie informácie o spracúvaní osobných údajov.

Tento formulár používa ako ochranu proti spamu systém reCaptcha. Viac informácií, ak sa Vám reCaptcha nezobrazuje správne, nájdete tu.