Požiadavky prehliadača pre reCAPTCHA

Požiadavky prehliadača pre reCAPTCHA

reCAPTCHA je podporovaná pre dve najnovšie verzie nasledujúcich verzií:

Desktop (Windows, Linux, Mac)

  • Chrome
  • Firefox
  • Safari
  • IE

mobilné

  • Chrome
  • Safari
  • Android natívny prehliadač (4,0+)

 

ReCAPTCHA sa v programe Internet Explorer nezobrazuje správne, čo mám robiť?

ReCAPTCHA sa nemôže zobraziť správne, ak je pre doménu google.com povolené zobrazenie kompatibility IE. Odporúčame odstrániť google.com zo zoznamu stránok, ktoré majú povolené zobrazenie kompatibility.

Vypnite zobrazenie kompatibility

IE 10
V programe Internet Explorer stlačením klávesu Alt zobrazíte panel s ponukami alebo stlačte a podržte panel s adresou a vyberte lištu ponuky.
Kliknite na položku Nástroje a vyberte položku Nastaviť režim kompatibilného zobrazenia.
V časti Webové lokality pridané do režimu kompatibilného zobrazenia, vyberte položku google.com.
Kliknite na tlačidlo Odstrániť.
IE 9
V programe Internet Explorer stlačením klávesu Alt zobrazíte panel s ponukami alebo stlačte a podržte panel s adresou a vyberte lištu ponuky.
Kliknite na položku Nástroje a vyberte položku Nastaviť režim kompatibilného zobrazenia.
V časti Webové lokality pridané do režimu kompatibilného zobrazenia, vyberte položku google.com.
Kliknite na tlačidlo Odstrániť.
IE 8
V programe Internet Explorer otvorte ponuku Nástroje v hornej časti a vyberte možnosť Nastaviť režim kompatibilného zobrazenia.
V časti Webové lokality pridané do režimu kompatibilného zobrazenia, vyberte položku google.com.
Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Ak sa vám nezobrazuje google.com v zozname alebo ak sa po vykonaní vyššie uvedených krokov zobrazuje varovanie o kompatibilnom zobrazení, uistite sa, že váš počítač má najnovšie aktualizácie systému Windows. Pozrite si pokyny spoločnosti Microsoft na získanie aktualizácií Windows.