Na všetkých plniacich staniciach SPP CNG, s.r.o. je možné odoberať CNG použitím Zákazníckej karty CNG našej spoločnosti.

Plnenie CNG s použitím Zákazníckej karty CNG a platba za odobrané CNG na základe faktúry sú možné len na základe uzatvorenej Zmluvy o dodávke CNG v zmysle všeobecných obchodných podmienok dodávateľa.

Zmluvu o dodávke CNG môžu uzatvoriť právnické osoby a podnikatelia.

Ak máte záujem o uzatvorenie zmluvy, prosím, vyplňte Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na našej stránke.

Ďaľšie informácie k uzatvoreniu Zmluvy o dodávke CNG vám poskytneme na e-mailovej adrese cng@sppcng.sk

Ako uzatvoriť zmluvu?

 • Vyplníte a odošlete Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o dodávke CNG.
 • Následne od nás obdržíte návrh Zmluvy o dodávke CNG, neaktívnu Zákaznícku Kartu CNG a PIN kód na jej využívanie po aktivácii.
 • Podpísanú Zmluvu o dodávke CNG doručíte poštou na adresu našej spoločnosti:

SPP CNG s.r.o.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava

Po akceptácii Zmluvy našou stranou vám aktivujeme vopred zaslanú Zákaznícku Kartu CNG a môžete ju využívať na plniacich staniciach CNG našej spoločnosti.

  Registráciu požadujem pre živnostníka

  * Obchodné meno

  Právna forma

  Dátum narodenia

  Označenie registra

  IČO

  DIČ

  IČ-DPH

  IBAN

  * Kontaktná osoba

  * E-mail

  * E-mail pre elektronickú fakturáciu

  * Telefónne číslo

  Adresa sídla

  * Ulica

  * Číslo súpisné / orientačné

  * Mesto

  * PSČ

  * Štát

  Adresa pre poštový styk

  Ulica

  Číslo súpisné / orientačné

  Mesto

  PSČ

  Štát

  Údaje o vozidlách

  * Počet vozidiel CNG

  Typ vozidla/vozidiel

  ŠPZ vozidla/vozidiel

  Ak chcete svoje odpovede ešte doplniť alebo spresniť, môžete tak spraviť tu

  Spracúvanie osobných údajov  Osobné údaje spracúvame na účel uzatvorenia zmluvy. Odoslaním beriem na vedomie informácia o spracúvaní osobných údajov.

  Povinné označovanie vozidiel na CNG


  Áno

  Áno, mám záujem o zaslanie identifikačného znaku "CNG".
  Podľa § 19 Označovanie vozidiel ods. (8) vyhlášky č. 134/2018 Z.Z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke; Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla povinne označené identifikačným znakom "CNG" podľa prílohy č. 6 k predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 110; vozidlá kategórie M2 a M3 musia byť takým identifikačným znakom povinne označené aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo. Toto označenie musí byť dobre viditeľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

  Tento formulár používa ako ochranu proti spamu systém reCaptcha. Viac informácií, ak sa Vám reCaptcha nezobrazuje správne, nájdete tu.