Plniaca stanice CNG/LNG Prešov Strojnícka ul. 9, areál DAM otvorená 24/7

Plniaca stanica je v prevádzke NONSTOP v samoobslužnom režime, pod dohľadom nášho DISPEČINGU t.č. 0850 111 500.

Za CNG je možné platiť Bankomatovou kartou a zákazníckou kartou kartou SPP CNG s.r.o.

Akceptované platobné karty:

CNG_platobne_karty

LNG je možné odoberať použitím Zákazníckej karty  spoločnosti SPP CNG s.r.o.

Plnenie LNG s použitím Zákazníckej karty a platba za odobrané LNG na základe faktúry sú možné len na základe uzatvorenej Zmluvy o dodávke  LNG v zmysle všeobecných obchodných podmienok dodávateľa.

Zmluvu o dodávke LNG môžu uzatvoriť právnické osoby a podnikatelia.

Ak máte záujem o uzatvorenie zmluvy, prosím, vyplňte Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na našej stránke:

Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o dodávke LNG – SPP CNG

Nájdete nás tu: