Na všetkých plniacich staniciach SPP CNG, s.r.o. je možné odoberať CNG použitím Zákazníckej karty CNG našej spoločnosti.

Plnenie CNG s použitím Zákazníckej karty CNG a platba za odobrané CNG na základe faktúry sú možné len na základe uzatvorenej Zmluvy o dodávke CNG v zmysle všeobecných obchodných podmienok dodávateľa.

Zmluvu o dodávke CNG môžu uzatvoriť právnické osoby a podnikatelia.

 

Ak máte záujem o uzatvorenie zmluvy, prosím, vyplňte Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na našej stránke.

 

Ďaľšie informácie k uzatvoreniu Zmluvy o dodávke CNG vám poskytneme na e-mailovej adrese cng@sppcng.sk

Ako uzatvoriť zmluvu?

  • Vyplníte a odošlete Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o dodávke CNG.
  • Následne od nás obdržíte návrh Zmluvy o dodávke CNG, neaktívnu Zákaznícku Kartu CNG a PIN kód na jej využívanie po aktivácii.
  • Podpísanú Zmluvu o dodávke CNG doručíte poštou na adresu našej spoločnosti:

SPP CNG s.r.o.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava

Po akceptácii Zmluvy našou stranou vám aktivujeme vopred zaslanú Zákaznícku Kartu CNG a môžete ju využívať na plniacich staniciach CNG našej spoločnosti.