Značné výhody používania CNG budujú trvalý vzťah medzi CNG a jeho používateľmi

Posted by: sppcngadm
Category: Nezaradené

Čisté a zelené palivo

Je bežne označované ako zelené palivo, pretože neobsahuje síru a je bezolovnaté, čím CNG redukuje škodlivé emisie. Svojím nekoróznym charakterom predlžuje životnosť zapaľovacích sviečok. Pretože CNG neobsahuje žiadne olovo a benzén, zanesenie zapaľovacích sviečok olovom a znečistenie olovom a benzénom je eliminované.

Servis

Ďalšou zjavnou praktickou výhodou je predĺženie životnosti motorového oleja, keďže CNGnekontaminuje a neriedi olej z kľukovej skrine. Intervaly medzi výmenou oleja pre CNG automobily sa výrazne predlžujú v závislosti od intenzity využívania vozidla.

Rovnomerné zmiešavanie so vzduchom

CNG má oktánové číslo 127, výhodou je vyššia efektivita oproti benzínu.

Výkon

CNG má oktánové číslo 127, výhodou je vyššia efektivita oproti benzínu.

Rovnomerné zmiešavanie so vzduchom

CNG je plynné palivo a ľahko sa rovnomerne mieša so vzduchom.

Nízke prevádzkové náklady

Prevádzkové náklady vozidiel s CNG pohonom v porovnaní s vozidlami používajúcimi iné palivo sú významne nižšie.

Bezpečnosť

Keďže má vysokú teplotu vznietenia (540 ºC) a úzky rozsah (5%-15%) horľavosti, je menej pravdepodobné, že sa na horúcom povrchu samovznieti. Znamená to, že ak je koncentrácia CNG vo vzduchu menej ako 5% alebo viac ako 15% nebude horieť. Takáto teplota vznietenia a limitovaný rozsah horľavosti robia možnosť nehody spôsobenej samovznietením, či výbuchu veľmi nepravdepodobnou.

Článok prevzatý zo zdroja: https://www.gglonline.net/benefits-of-cng/

Author: sppcngadm