SPP CNG prináša motoristom možnosť tankovať
CNG už aj v Martine

Posted by: sppcngadm
Category: Nezaradené

V Martine, na ulici Československej armády, pri areáli ZŤS, pribudla motoristom ďalšia možnosť natankovať
stlačený zemný plyn CNG. Vysokokapacitnú plniacu stanicu bude využívať aj flotila 35 CNG autobusov
Dopravného podniku mesta Martin. Dodávateľom stlačeného zemného plynu – CNG na tejto čerpacej
stanici je SPP CNG s.r.o., 100% dcérska spoločnosť najväčšieho dodávateľa energií na Slovensku SPP.


„Alternatívne palivo CNG je opäť bližšie k zákazníkom v oblasti, ktorá je významným slovenským
dopravným uzlom. Okrem toho je však nová plniaca stanica dôležitým prínosom pre všetkých obyvateľov
mesta Martin. V porovnaní s naftovými autobusmi produkujú autobusy na alternatívne palivo CNG menej
škodlivých emisií a menej hluku. V tomto roku otvárame už tretiu plniacu stanicu a na príprave ďalších troch aktuálne pracujeme,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SPP Miroslav Kulla.


„Otvorením novej, vysokokapacitnej plniacej stanice v Martine sa sieť verejných plniacich staníc CNG na
Slovensku rozšírila na 19. Stanica je samoobslužná, prístupná nepretržite a je na nej možné platiť či už
kartou od SPP CNG, alebo bežnou platobnou kartou,“ doplnil konateľ spoločnosti SPP CNG Peter
Mozolák.
Vozidlá CNG dokážu znížiť náklady na palivo o 20 až 40 % v porovnaní s benzínovým pohonom a o 10 až
20 % v porovnaní s naftovým pohonom. Zároveň vykazujú nižšiu hladinu hluku o 10 až 15 dB. Rovnako sú
šetrné k motoru a bezproblémovo sa s nimi štartuje aj pri nízkych teplotách. Autá na CNG pohon sú dnes
už dostupné v rámci všetkých segmentov. Vizuálne sa neodlišujú od bežných vozidiel a ich tankovanie je
rovnako jednoduché a rýchle, ako tankovanie tradičných palív, pričom motoristi prejdú s CNG relatívne
porovnateľnú vzdialenosť.
Používaním CNG nevznikajú takmer žiadne tuhé častice, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia. Nie sú preto
potrebné filtre ani aditíva. Autá na tento pohon preukázateľne produkujú menej škodlivých skleníkových
plynov, najmä oxidov síry (-99 %), oxidov dusíka (-75 %) a oxidov uhlíka (-50 %). CNG bude možné
v budúcnosti postupne nahradiť obnoviteľným biometánom.


Author: sppcngadm