Podpora plynovej mobility: Slovenský plynárenský a naftový zväz pokračuje v sérii webinárov

Posted by: sppcngadm
Category: Nezaradené

Slovenský plynárenský a naftový zväz pokračuje v sérii webinárov pri príležitosti 165. výročia slovenského plynárenstva.

Štvrtý webinár sa uskutoční v piatok 28. mája 2021 pod názvom PODPORA PLYNOVEJ MOBILITY v čase od 9:00 do 11:30.

Témy diskusie:

Doprava patrí k segmentom, kde sa v posledných rokoch nedarí znižovať emisie skleníkových plynov. Kým v energetike sa na Slovensku od roku 1990 znížili až o 60%, v doprave to bol za spomínané obdobie pokles o jediné percento. Podpora alternatívnych pohonov sa v posledných rokoch zúžila výhradne len na elektromobilitu. Plynová mobilita na báze stlačeného alebo skvapalneného zemného plynu, biometánu, či potenciálne vodíka dokáže takisto produkovať minimálne alebo nulové emisie skleníkových plynov. Prečo sa jej na Slovensku tak nedarí ako u susedov v Česku? Ako ju podporiť a ktoré smery a segmenty sú pre plynovú mobilitu perspektívne?

Diskutujúci:

T. Lukáč (Škoda Auto AG), D. Geze (Volkswagen Slovakia), S. Boušek (BOSTA), P. Mozolák (SPP CNG), M. Smolnický (CNG Slovensko), E. Fečke Gyöngyová (SBA)

Registrácia:

Na webinár je zdarma. Vyplňte REGISTRAČNÝ FORMULÁR.

Tešíme sa na Vašu účasť

S pozdravom

Richard Kvasňovský

výkonný riaditeľ / Executive Director

____________________________________________________________

Slovenský plynárenský a naftový zväz / Slovak Gas and Oil Association

Mlynské nivy 44/a, 821 09 Bratislava

T: ++421 (2) 53411853;  M: ++ 421 (0)917 545 298

www.spnz.sk, www.slovgas.sk

Author: sppcngadm