Pandémia zvýšila záujem o CNG a LNG

Posted by: sppcngadm
Category: Nezaradené

Pandémia zvýšila záujem o CNG a LNG, chýba však väčšia podpora štátu – SLOVGAS

23. 3. 2021  /  PodcastyPeter Jurkovič, Richard Kvasňovský

Bratislava 23.marca 2021- Pandémia koronavírusu oživila dopyt po autách s alternatívnym pohonom ako je stlačený a skvapalnený zemný plyn ( CNG a LNG). Bariérou rozvoja je nízka hustota infraštruktúry a nedostatočná podpora zo strany štátu. V podcaste Otvorene o plyne sa na tom zhodli, konateľ spoločnosti SPP CNG Peter Mozolák a obchodný riaditeľ spoločnosť CNG Slovensko Michal Smolnický. „ Pandémia má aj dobrý vplyv na nárast počtu CNG vozidiel. Súvisí to s raketovým rastom kuriérskych služieb.  Veľakrát sú to veľké kuriérske služby so zahraničným kapitálom, ktoré už majú vlastné korporátne politiky a potrebujú ukazovať, že zaťažujú životné prostredie menej ako povedzme niekto iný, kto jazdí na naftu. Mohol by som menovať niekoľko takýchto kuriérskych firiem, ktoré idú vyslovene do CNG pohonu, lebo na korporátnej úrovni sa rozhodli znižovať emisie z dopravy. Zároveň zvyšujú svoje dopravné výkony, takže potrebujú novú flotilu  a idú do CNG pohonu,“ konštatoval Mozolák.

Podľa Smolnického veľmi pozitívny vplyv na plynovú mobilitu majú zahraničné firmy pôsobiace na Slovensku.  „Tam takisto vidíme veľký vplyv z Česka, kde je vyše 200 verejne dostupných CNG staníc a 25.000 vozidiel v prevádzke. Takisto vidíme, že z centrál firiem chodia dopyty, aby ich oddelenia na Slovensku riešili, ako by vedeli aplikovať tie CNG vozidlá v slovenskej doprave. Takže ten vplyv začína byť silný práve zo zahraničia. No a Česká republika je nám aj v tomto smere blízka“ doplnil Smolnický.

Mozolák aj Smolnický upozornili na nedostatočnú podporu plynovej mobility na Slovensku, kde sa deklaruje princíp technologickej neutrality, no v praxi ho nevidno. Drvivá väčšina podpory alternatívnych pohonov sa sústreďuje na elektromobilitu. V prípade vozidiel na CNG a LNG ju vidno len v znížení registračného poplatku za zápis vozidla do evidencie a dane z motorových vozidiel. „Nič sa neurobilo so spotrebnou daňou, nič sa neurobilo  s technologicky neutrálnou dotačnou schémou na vozidlá. Nie je žiadna dotačná schéma na podporu budovania infraštruktúry CNG a LNG staníc. Dali sa využívať len prostriedky z EÚ,“ zdôraznil Mozolák.

Trh by mal byť otvorený a nemal by na ňom dominovať len jeden smer, podporený politickým rozhodnutím. Plynová mobilita má v porovnaní s elektromobilitou viaceré prednosti. „CNG aktuálne ponúka pohon v podstate pre všetky typy dopráv. Či už ideme do osobnej, úžitkovej ľahkej aj ťažkej dopravy, vysokozdvižných vozíkov, ťahačov, komunálnej techniky. Dokonca lodná  aj železničná doprava využíva LNG. Takže to využitie pre CNG je veľmi široké, zatiaľ čo na druhej strane elektrický pohon má svoje fyzikálne obmedzenia, či už dojazdom alebo časom nabíjania. Keď považujeme elektrické vozidlá za ekologické, treba pozerať na to, ako bola elektrická energia vyrobená. To je tiež veľmi dôležitá otázka, ktorú musia zákonodarcovia v Bruseli riešiť,“ upozornil Smolnický.

Na Slovensku je v súčasnosti k dispozícii 14 CNG plniacich staníc. SPP CNG aj CNG Slovensko počítajú v tomto roku s rozširovaním plniacej infraštruktúry, aby ešte viac zlepšili ponuku pre motoristov. „SPP CNG v súčasnosti prevádzkuje 9 CNG staníc. V závere minulého roka sme dokončili dve CNG stanice na nových diaľničných odpočívadlách na R7, cesta na Dunajskú Stredu. Z dôvodu pandémie aj prieťahov v konaní ich ešte nemáme skolaudované, ale verím, že už vo veľmi krátkom čase budú skolaudované a otvoríme ich pre motoristov. Zároveň sme minulý rok rozbehli výstavby ďalších dvoch staníc na odpočívadlách pri Nitre, Pohranice Sever a Juh v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft, kde budú výdajné stojany CNG  priamo v rade stojanov ostatných produktov. To znamená, že motorista zastaví a do CNG vozidla môže natankovať aj benzín a zároveň CNG.  Kolegovia v SPP rozbehli realizáciu troch LNG staníc na diaľniciach. Čaká nás tam ešte povoľovací proces a to bude nejakú dobu trvať, ale v budúcom roku by mali byť otvorené,“ uviedol Mozolák.

Spoločnosť CNG Slovensko prevádzku plniacu stanicu v Liptovskom Mikuláši a s otvorením ďalších počíta v najbližšom období. „My finišujeme prípravy na spustenie do prevádzky CNG plniacej stanice v Prešove, verím, že sa všetko podarí do konca roka. V prvej polovici budúceho roka spustíme do prevádzky verejnú stanicu v Senci. To sú zatiaľ naše aktuálne plány na tento rok a prvú polovicu budúceho roka. Súčasne pripravujeme ďalšie klientske stanice, z ktorých väčšina bude aj verejných. Zároveň s našimi obchodnými partnermi vyhľadávame vhodné lokality naprieč Slovenskom na výstavbu verejných CNG plniacich staníc,“ dodal Smolnický.

Celý podcast si môžete vypočuť na týchto platformách:

Soundclould:

Anchor:

Zdroj:

Author: sppcngadm