sppcng Nekomentované

Vážení zákazníci na našej stránke sme uverejnili novú verziu Obchodných podmienok pre zmluvných zákazníkov spoločnosti SPP CNG s.r.o., ktoré nadobudnú účinnosť 01. 04. 2021.