Skvapalňovanie LNG
SPP CNG > LNG > LNG základné informácie > Skvapalňovanie LNG

Skvapalnenie LNG je proces, pri ktorom sa zemný plyn mení na kvapalnú formu. Tým sa znižuje jeho objem a uľahčuje sa jeho preprava a skladovanie.

Skvapalnenie LNG prebieha v dvoch hlavných fázach:

  1. Čistenie

V prvej fáze sa zemný plyn očistí od nečistôt, ako je oxid uhličitý, dusík a sírovodík. Tieto nečistoty by mohli zhoršiť kvalitu LNG a spôsobiť problémy pri jeho skladovaní a preprave.

  1. Skvapalnenie

V druhej fáze sa zemný plyn ochladí na teplotu -162 °C. Pri tejto teplote sa stáva kvapalným. Skvapalňovanie sa uskutočňuje pomocou chladiacich zariadení, ktoré využívajú chladivo, ako je napríklad propán alebo metán.

Skvapalnenie LNG sa uskutočňuje v zariadeniach nazývaných skvapalňovacie zariadenia. Tieto zariadenia sú zvyčajne umiestnené v blízkosti ložisiek zemného plynu, aby sa minimalizovali náklady na prepravu LNG.

Skvapalnený zemný plyn sa prepravuje v špeciálnych tankeroch nazývaných LNG tankery. Tieto tankery sú vybavené izoláciou, ktorá zabraňuje úniku LNG.

Skvapalnený zemný plyn sa môže skladovať v špeciálnych skladoch nazývaných LNG sklady. Tieto sklady sú tiež izolované, aby sa zabránilo úniku LNG.

Skvapalnený zemný plyn je kľúčovým palivom v modernom svete. Používa sa na výrobu elektriny, tepla a pohonu vozidiel. Skvapalnenie LNG je dôležitým krokom v procese využívania zemného plynu ako zdroja energie.