Inšpekcia nádrží CNG a LNG

Posted by: sppcngadm
Category: Nezaradené

Od mája 2019 vstúpi do platnosti nový zákon č.106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel na cestnej komunikácii, ktorý nahrádza doterajší zákon 725/2006. Okrem zmien z hľadiska technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originalít, tachografov zahŕňa aj povinné kontroly plynových nádrží na stlačený zemný plyn CNG resp. skvapalnený LNG.

Zákon č. 106/2018 Z.z. priniesol povinnosť majiteľov vozidiel na stlačený zemný plyn CNG a skvapalnený LNG vykonať periodickú inšpekciu nádrže(í)  CNG a LNG vo svojom vozidle.

            Povinné pravidelné kontroly plynových nádrží CNG a LNG je potrebné vykonať vo vozidlách, ktoré majú plynovú nádrž dodatočne namontovanú, ale taktiež vo vozidlách, ktoré majú plynovú nádrž CNG alebo LNG priamo od výroby. Pravidelnú kontrolu CNG plynovej nádrže musí majiteľ vozidla absolvovať raz za 4 roky. Pri plynovej nádrži LNG je pravidelná kontrola nutná raz ročne. Túto kontrolu je potrebné realizovať pred pravidelnou technickou kontrolou (STK).

Túto povinnosť je potrebné zabezpečiť do 20.5.2019 dokedy je prechodné obdobie.

 

Podrobnosti: v § 133 a 134 zákon č. 106/2018 Z.z., v § 31 až 39 vyhlášky č. 140/2018 Z.z..

Poverenou technickou službou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pre montáž plynových zariadení (LPG, CNG) je spoločnosť IGAS, s.r.o., ktorá zabezpečuje implementáciu inšpekcii nádrží CNG a LNG.

Bližšie informácie o pracoviskách zabezpečujúcich inšpekciu CNG a LNG nádrží nájdete na: www.igas.sk, Email: inspekcia@igas.sk , kontaktné tel. čísla +421 918 716 756, +421 910 907 657.

Zabezpečte si kontrolu včas, aby ste sa vyhli časovému stresu pred Vašou najbližšou technickou kontrolou (STK).

nadrž

Author: sppcngadm