Aké sú plány SPP v roku 2021 v rozvoji stlačeného zemného plynu na Slovensku?

Posted by: sppcngadm
Category: Nezaradené

SPP napreduje v podpore rozširovania infraštruktúry a využívania stlačeného (CNG) a skvapalneného (LNG) plynu. Doprava je považovaná za sektor, ktorý nadmerne prispieva k tvorbe emisií skleníkových plynov. A práve zemný plyn, ako dostupná alternatíva ku konvenčným palivám môže pomerne rýchlo napomôcť zníženiu týchto emisií. Zemný plyn v stlačenej podobe, CNG, je výhodné prechodné palivo na ceste k uhlíkovej neutralite, pretože je ho možné postupne nahradiť za obnoviteľný biometán.
Navyše, modely automobilov jazdiace na stlačený zemný plyn kopírujú koncept automobilov so spaľovacím motorom, na ktorý sú motoristi zvyknutí. Výhoda pri tankovaní je napríklad tá, že nádrž vozidla sa plní rovnako rýchlo ako benzínové či naftové vozidlo, a to takým množstvom paliva, s ktorým prejde relatívne porovnateľnú vzdialenosť. Okrem toho ide o overenú technológiu, ktorá sa roky využíva naprieč celou Európou. V spolupráci s dcérskou spoločnosťou SPP CNG s.r.o. pokračujeme v projektoch budovania nových plniacich staníc CNG.
Vďaka nášmu zvýšenému úsiliu vynaloženému v priebehu uplynulého roka, pribudnú v roku 2021 na Slovensku minimálne štyri nové plniace stanice CNG. Konkrétne pôjde o dve plniace stanice na odpočívadlách Pohranice Sever a Juh pri Nitre na diaľničnom úseku R1 a plniace stanice Blatná na Ostrove Sever a Juh na rýchlostnej ceste R7. V roku 2021 spustíme výstavbu troch LNG staníc v rámci projektu fueLCNG, pričom cieľom je spustiť ich prevádzku do konca roka 2022.
Spoločnosť SPP CNG s.r.o. má zároveň schválenú stratégiu na vybudovanie ďalších 15 CNG staníc v okresných a krajských mestách, čo by malo zabezpečiť štandardné pokrytie plniacou infraštruktúrou. Pri jej budovaní nevylučujeme ďalšiu spoluprácu so spoločnosťou Slovnaft.

Zdroj: Slovenský plynárenský priemysel a.s.

CNG stanice odpočívadlá Blatná Sever a Juh 01/2021 – príprava kolaudácie

Author: sppcngadm