sppcngadm Nekomentované

Povinné kvóty pre alternatívne palivá v SR

Dňa 4.5.2021 bol prijatý zákon č. 214/2021 Z. z., o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy. Časová účinnosť zákona je od 2.8.2021. Od tohto dátumu sa na každú nadlimitnú civilnú zákazku zadávanú verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa na splátky alebo prenájom vozidla vťahuje povinnosť do výšky zákonom stanoveného minimálneho podielu nakúpiť vozidlo s alternatívnym pohonom  pre segmenty autobusovej a nákladnej dopravy.

Tabuľka: Minimálne podiely nákupu vozidiel pre referenčné obdobia

 Od 2. augusta 2021 do 31. decembra 20251. januára 2026 do 31. decembra 2030,
Nákladné vozidlá8%9%
Autobusy34%48%

Zoznam služieb, ktorých sa minimálne podiely týkajú:

Kód CPV        Opis

60112000-6    Služby verejnej cestnej dopravy

60130000-8    Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely

60140000-1    Nepravidelná osobná doprava

90511000-2    Služby na zber odpadu

60160000-7    Cestná doprava poštových zásielok

60161000-4    Doprava balíkov

64121100-1    Služby doručovania poštových zásielok

64121200-2    Služby doručovania balíkov

Za porušenie povinnosti dodržania minimálneho podielu verejným obstarávateľom hrozia v zmysle zákona vysoké pokuty, ktoré sú v prípade autobusov až na úrovni 1 mil. EUR

SPP CNG ponúka všetkým verejným obstarávateľom a obstarávateľom v súvislosti s plnením povinností zo zákona nasledovné služby:

  • ekonomické vyhodnotenia  prechodu z tradičného naftového modelu na CNG pohon v kontexte stanovených povinností zo zákona
  • komplexné poradenstvo týkajúce pohonu CNG
  • výstavbu plniacej stanice CNG
  • dodávku CNG v najvyššej kvalitatívnej úrovni spĺňajúce požiadavky ISO
  • výhodné cenové produkty
  • garanciu dostupnosti a spoľahlivosti
  • dlhoročné skúsenosti a zákaznícku spokojnosť

Peter Kubov, peter.kubov@sppcng.sk, +421 918 635 504

sppcngadm Nekomentované

Deti na Liptove sa učia aj cez leto: Škola hrou a vedenie k zdravím návykom.

LIPTOV / Prázdniny sú v plnom prúde, no na Liptove sa rozhodli deti učiť aj v lete. Nie v laviciach, ale v prírode, a navyše rozprávkovou formou. Množstvo vzdelávacích aktivít na jednom mieste deti bavilo a z krajiny “Za 7-mymi horami” si odniesli nielen množstvo vedomostí, ale aj zážitkov.

 V rozprávkovej krajine však nechýbal ani ťah na ekológiu, a to aj s názornou ukážkou. “Autobus na CNG dokáže udržať aj túto vzácnu dolinu čistú, do vzduchu nevypúšťa žiadne emisie,” uviedol konateľ SPP Peter Mozolák. Kto nevládal a mal chuť povoziť sa, mohol tak bez obáv urobiť. “Jazda na CNG vozidlách je úplne porovnateľná s benzínovými vozidlami,” povedal obchodný riaditeľ CNG Slovensko Michal Smolnický. 

Detský festival Za 7 HORAMI podporila aj nízkoemisná plynová mobilita.

Prevádzku CNG autobusu zabezpečili spoločnosti SPP, SPP CNG a CNG Slovensko.  „Autobus s ekologickým pohonom CNG, ktorý neznečisťuje ovzdušie nebezpečnými emisiami prachových častíc a oxidov dusíka. Záleží nám na tom, aby si ľudia na festivale vychutnali čistý tatranský vzduch a pravú atmosféru festivalu. Chceme tiež ľuďom ukázať, že využitie CNG je spoľahlivým a ekologickým riešením vo verejnej autobusovej doprave,“ konštatoval konateľ spoločnosti SPP CNG Peter Mozolák.

Zdroj a viac informácii nájdete na www.noviny.sk