Vozidlá s pohonom na CNG majú vjazd do podzemných garáži povolený, zatiaľ čo automobily na LPG majú vjazd zakázaný.

Dôvod tkvie vo fyzikálnych vlastnostiach a rozdieloch medzi LPG a CNG.

LPG je stlačený ropný plyn (propán-bután), CNG je stlačený zemný plyn, metán.

Pri eventuálnom úniku plynu LPG hrozí, že sa bude držať pri zemi, hromadiť sa a v najhoršom možnom scenári môže byť dôvodom na vznik výbuchu.

Práve to je dôvod, prečo prevádzkovatelia podzemných garáží nepovoľujú vstup vozidiel s pohonom typu LPG.

 

Výhodou zemného plynu (CNG) je, že je ľahší ako vzduch, takže pri nechcenom úniku stúpa nahor, v podzemnej garáži sa nehromadí a odstraňuje sa prostredníctvom ventilačného systému.

 Tieto fyzikálne vlastnosti CNG sú reflektované aj v našich platných právnych predpisoch, z ktorých žiadne nezakazujú vjazd a parkovanie vozidiel s pohonom na CNG v podzemných garážach.

Bezpečnosť a parkovanie

Porovnanie veličín