CNG ≠ LPG

CNG

LPG

CNG = Compressed natural gas = stlačený zemný plyn
Hlavnou zložkou zemného plynu je metán, ktorý mu dáva vlastnosti paliva s oktánovým číslo 128. Emisie produkované pri spaľovaní CNG sú nižšie ako pri benzíne, nafte a dokonca i LPG. CNG je možné vyrábať z obnoviteľných zdrojov.
LPG = Liquid petroleum gas = kvapalný ropný plyn =  (propan – butan)
LPG je propán – bután, ktorý sa získava ako vedľajší produkt pri ťažbe a spracovaní ropy. Do vozidiel sa tankuje v kvapalnom stave. Je ťažší ako vzduch. Emisie pri spaľovaní sú vyššie ako pri CNG. LPG nie je možné vyrábať z obnoviteľných zdrojov.