Kompletizovaná priestorová sanitárna bunka.

Bunka má priestor pre šatňu, sanitárne vybavenie a sklad s napojením na rozvody vody, kanalizácie a elektro. Bunka nemá charakter trvalej stavby.  Rozmery bunky :  6,055 m  x 2,435 m, výška 2,62 m.

Technická hodnota podľa znaleckého posudku je stanovená na 3841 €.

nákres sanitárna bunka

V prípade záujmu, resp. doplňujúce informácie a špecifikáciu nájdete na linku nižšie, cez ktorý sa prihlásite do e-aukčného portálu proe.biz.

Pre registráciu do e-aukčného portálu kliknite na nasledovnú adresu:

spp.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=2686