Aktuálne neprebieha žiadna výzva na predkladanie ponúk.

 

Na tejto stránke sú zverejňované obstarávania vyhlasované spoločnosťou SPP CNG s.r.o., na ktorých realizáciu sa nevzťahuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.