Ostatné dopravné prostriedky na CNG

Zemný plyn v sektore dopravy nadobúda stále väčší  význam. Okrem jeho hlavného využitia v cestnej automobilovej doprave je využívaný aj v iných typoch dopravy, či už ako stlačený zemný plyn – CNG, alebo skvapalnený zemný plyn – LNG. V lodnej doprave sa využíva najmä vo forme LNG, kde poháňa tankery, trajekty a vyhliadkové lode. V železničnej doprave, kde poháňa napríklad posunovacie lokomotívy, sa používa LNG, ale aj CNG. Zriedkavo sa CNG využíva aj v leteckej doprave. Vďaka ekologickým výhodám nachádza zemný plyn uplatnenie v uzavretých  priestoroch a všade tam, kde je čisté ovzdušie prioritou – vysokozdvižné vozíky v skladoch, rolby na úpravu ľadu na hokejových štadiónoch, vozíky na golfových ihriskách. Na automobilových súťažiach zemný plyn poháňa motokáry alebo závodné automobily.