STK , EK a technická kontrola plynového zariadenia

Technickú kontrolu plynového zariadenia môže predpísať výrobca plynového zariadenia.

Technická kontrola plynového zariadenia už nie je zákonom stanovená na pracovisku montáže plynového zariadenia.

Táto je predmetom štandardnej kontroly vozidla na STK a EK.

Zoznam STK v SR

EK – emisné kontroly pre duálny pohon motorová nafta + CNG, môže vykonávať pracovisko emisnej kontroly typu C, ktoré má zároveň oprávnenie na plyn.

Zoznam EK v SR