Pohon CNG je spoľahlivou a bezpečnou alternatívou ku klasickým palivám.

Okrem sériovo vyrábaných vozidiel s pohonom na CNG, je možné prestavať aj vozidlo s jednopalivovým systémom (napr. benzín alebo nafta) na duálny palivový pohon CNG + (benzín alebo nafta).

Doplnenie CNG palivového systému, je možné dodatočne namontovať. Túto montáž odporúčame realizovať na pracoviskách s oprávnením, ktoré v SR musia spĺňať legislatívne podmienky ohľadne vybavenia pracoviska a vedomostí technikov.

Zoznam pracovísk, ktoré majú povolenie na prestavbu CNG vozidiel nájdete  na tomto odkaze: CNG pracoviská v SR