CNG Autobusy

Sériovo vyrábané autobusy s pohonom na CNG sú konštruované ako jednopalivové. Motor je spravidla špeciálne konštruovaný pre pohon na CNG. Tlakové nádoby (nádrže) na CNG sú pri autobusoch zabudované na streche, používateľ teda vôbec na prvý pohľad nespozná rozdiel medzi autobusom na CNG a autobusom s pohonom na naftu. Dojazd autobusov s jednopalivovým pohonom na CNG je 400 – 700 km.
Priekopníkmi v rozvoji a používaní autobusov s pohonom na CNG na Slovensku boli Dopravný podnik mesta Bratislava a SPP. SPP vybudoval pre potreby Dopravného podniku mesta Bratislava plniacu stanicu CNG Bratislava – Jurajov dvor, ktorá je jedna z najväčších v rámci strednej Európy. K nim sa postupne pridávali  dopravné podniky a spoločnosti v Košiciach, Zvolene, Nitre, Michalovciach,  Prievidzi a Trnave.

V súčasnosti ponúkajú originálne vyrobené autobusy s pohonom na CNG viacerí výrobcovia. Bližšie informácie o jednotlivých typoch nájdete na nižšie uvedených webových stránkach výrobcov.