Registračná karta CNG

Vstup na  plniace stanice  Bratislava – Jurajov dvor, Nitra a Košice môžete realizovať prostredníctvom registračnej karty, prípadne vstupnú bránu Vám môže otvoriť náš Dispečer, ktorého môžete kontaktovať na nonstop linke dispečingu 0850 111 500

Registračnú Kartu CNG obdržíte od nás na základe registrácie. Zaregistrujte sa teraz na našej stránke vyplnením žiadosti o registráciu a Registračnú Kartu CNG, ktorá vám umožní vstup na vybrané plniace stanice, vám zašleme poštou na vašu adresu.

Registračná Karta CNG neslúži na úhradu za odobraté CNG na plniacich staniciach. Úhradu môžete realizovať prostredníctvom platobnej karty:CNG_platobne_karty

Pre vstup na ostatné plniace stanicie SPP CNG, s.r.o. Registračná karta CNG nie je potrebná.

Zmluva o dodávke CNG

Plnenie CNG s použitím Zákazníckej karty CNG a platba za odobrané CNG na základe faktúry sú možné  na základe uzatvorenej Zmluvy o dodávke CNG v zmysle našich všeobecných obchodných podmienok.

Zmluvu o dodávke CNG môžu uzatvoriť právnické osoby a podnikateľia.

Ak máte záujem o uzatvorenie zmluvy, prosím, vyplňte Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na našej stránke.

Ďaľšie informácie k uzatvoreniu Zmluvy o dodávke CNG vám poskytneme na e-mailovej adrese cng@sppcng.sk alebo na tel.č. +421-2-5869-2113; +421-2-5869-2359.