Jediným spoločníkom spoločnosti SPP CNG s.r.o. je Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Spoločnosť SPP CNG s.r.o. nemá majetkovú účasť v žiadnej obchodnej spoločnosti.

Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a konatelia.

Konateľov vymenováva a odvoláva valné zhromaždenie.

Ing. Martin Lukáčik

Ing. Martin Sádovský

V roku 2002 promoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V rokoch
2002 – 2005 pôsobil v spoločnosti F.F. & F., spol. s r.o. ako hlavný správca pohľadávok. V rokoch 2005 – 2010 pracoval v spoločnosti CSC Computer Science spol. s.r.o., na pozícií odborného konzultanta v oblasti IT. V rokoch 2012- 2014 pôsobil vo vzdelávacej spoločnosti SWOT spol. s.r.o. v konzultačnej a riadiacej funkcii. V rokoch 2014 – 2019 bol predsedom predstavenstva a manažérom spoločnosti World of Brain a.s. Od roku 2019 pôsobí na pozícii riaditeľa Odboru CNG/LNG v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a súčasne zastáva funkciu konateľa spoločnosti SPP CNG s.r.o.

JUDr. Dionýz Stehlík

V roku 2000 úspešne absolvoval štúdium práva na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Od roku 2005, v ktorom zložil advokátske skúšky, aktívne pôsobí ako advokát. V období 2010 – 2012 bol členom Výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky. Od roku 2009 je konateľom v spoločnosti Aukčné centrum s.r.o. Konateľom spoločnosti SPP CNG s.r.o. sa stal v roku 2018.