Jediným spoločníkom spoločnosti SPP CNG s.r.o. je Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Spoločnosť SPP CNG s.r.o. nemá majetkovú účasť v žiadnej obchodnej spoločnosti.

Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a konatelia.

Konateľov vymenováva a odvoláva valné zhromaždenie.