Sprostredkovateľmi spoločnosti pri spracúvaní osobných údajov v Slovenskej republike a v rámci Európskej únie sú v súčasnosti tieto subjekty:

Obchodné menoSídloIdentifikačné číslo
KV – Security s. r. o.Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava
46019669
SECURITAS SK s. r. o.Turčianska 2,
821 09 Bratislava
36768073
uniCODE systems s.r.o.Považské Podhradie 55,
017 04 Považská Bystrica
36316695
ACCES Group, s.r.o.Zochova 6-8,
811 03 Bratislava
35750308

Spoločnosť nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín.