Nákladná doprava na CNG

Sériovo vyrábané nákladné a dodávkové vozidlá s pohonom na CNG sú konštruované buď ako jednopalivové alebo ako dvojpalivové. Dvojpalivové vozidlá môžu mať kombináciu palív CNG/benzín, jedná sa hlavne o dodávkové vozidlá, alebo kombináciu CNG/Nafta, ktorá sa týka najmä veľkých nákladných vozidiel a ťahačov. Motor je spravidla špeciálne konštruovaný pre pohon na CNG. Pri dvojpalivovom systéme CNG/Nafta sa využívajú CNG aj diesel pri spaľovaní v motore súčasne. Tlakové nádoby (nádrže) na CNG sú pri nákladných a dodávkových  vozidlách zabudované na ráme vozidla, používateľ teda vôbec nepozná rozdiel medzi vozidlom s pohonom na CNG a rovnakým vozidlom s pohonom na benzín alebo naftu.

 

Dojazd nákladných a dodávkových vozidiel s jednopalivovým pohonom na CNG je 300 – 700 km.

V súčasnosti väčšina výrobcov nákladných vozidiel vyrába vozidlá s pohonom na CNG sériovo, napr.: