sppcngadm Nekomentované

Slovenské spoločnosti a asociácie podpísali Memorandum o podpore plynovej mobility

Bratislava 23. augusta 2021- Päť spoločností a asociácií podpísalo Memorandum o podpore plynovej mobility. Spoločnosti SPP CNG, CNG Slovensko, Bosta, Slovenský plynárenský a naftový zväz ( SPNZ) a Slovenská bioplynová asociácia (SBA)  považujú plynovú mobilitu za rovnocennú s inými alternatívnymi pohonmi a ekologickejšiu alternatívu tradičných zdrojov energie v doprave, prostredníctvom ktorej je možné výrazne prispieť k ochrane ovzdušia na Slovensku a z dlhodobého hľadiska tiež k zníženiu emisií skleníkových plynov a dekarbonizácii dopravy. V rámci plynovej mobility ide o pohony na stlačený zemný plyn (CNG), skvapalnený zemný plyn (LNG), CNG a LNG s využitím biometánu. Signatári taktiež považujú za dôležitý zdroj vodík, ktorý bude mať v budúcnosti svoje nezastupiteľné miesto nielen v doprave. „V tejto súvislosti je dôležité zachovanie princípu technologickej neutrality. Aj plynová mobilita vie výrazne prispieť k cieľu znižovať emisie skleníkových plynov v doprave. Slovensko má na rozdiel od susedných krajín nevyužitý potenciál. Napríklad v Českej republike je dostupných viac než 200 čerpacích staníc na CNG a po cestách jazdia desaťtisíce osobných, úžitkových a nákladných vozidiel s týmto pohonom,“ zdôrazňuje expert pre udržateľnú mobilitu Tomáš Lukáč.

V súčasnosti je na Slovensku k dispozícii 16 verejných CNG staníc. Prvé čerpacie stanice na LNG a vodík by mohli vzniknúť v roku 2022. „Súčasný rozvoj infraštruktúry plynovej mobility na Slovensku je nedostatočný. Efektívnu podporu štátu dostáva jedine elektromobilita. Preto žiadame  porovnateľnú priamu finančnú podporu aj ďalších alternatívnych pohonov a väčšiu podporu výstavby CNG a LNG plniacich staníc,“ upozorňuje obchodný riaditeľ spoločnosti CNG Slovensko Michal Smolnický.

Pohony na CNG/LNG sú ekologickou alternatívou osobnej, verejnej autobusovej a nákladnej dopravy, vysokozdvižnej a komunálnej techniky. V celom životnom cykle majú veľmi nízku, v prípade výroby biometánu z tekutého hnojiva, až zápornú uhlíkovú stopu, čo nemá žiadne iné palivo. Ich prínos je kľúčový aj v ochrane ovzdušia. „Produkujú o 100% menej oxidov síry, o 99 % menej emisií pevných častíc, o 70% menej oxidov dusíka a o 20% menej oxidu uhličitého ako stanovuje norma Euro VI. Vzhľadom na nízku úroveň hluku do 72 dB sú napríklad autobusy a komunálne zberové vozidlá vhodné aj na nočnú prevádzku. Prevádzkové náklady sú v porovnaní s naftovým alebo benzínovým pohonom približne o pätinu nižšie,“ uvádza konateľ spoločnosti SPP CNG Peter Mozolák.

Producenti bioplynu na Slovensku majú takisto záujem o rozvoj plynovej mobility. „Ak sa na pohon vozidiel využíva BioCNG, BioLNG,  táto alternatíva je udržateľná aj z pohľadu takmer nulových emisií skleníkových plynov, čím sa dostáva na úroveň elektromobility, či vodíkovej mobility,“ konštatuje predsedníčka SBA Patrícia Gašparcová.

Pohon na stlačený zemný plyn (LNG) je v súčasnosti najdôležitejší a najefektívnejší spôsob, ako dekarbonizovať ťažkú nákladnú dopravu. Signatári Memoranda poukazujú na chýbajúce daňové motivačné faktory, ktoré by podporili plynovú mobilitu. „Napríklad v Nemecku sú tieto vozidlá do roku 2023 oslobodené od platenia mýta na nemeckých diaľniciach. Firmy, ktoré nakúpia v Nemecku takéto vozidlá a jazdia po nemeckých cestách, sú oslobodené od mýta a značná časť nákladov sa im vyrovnáva. Toto je eventuálne pomoc, ktorá by u nás podporila rozširovanie vozového parku na LNG a ľudí primäla k tomu, aby išli takouto cestou,“ uvádza konateľ logistickej spoločnosti Bosta Stanislav Boušek.

Memorandum o plynovej mobilite je otvorený dokument, ku ktorému sa môžu pridať aj ďalší signatári. „Evidujeme záujem u ďalších subjektov, či už firiem alebo profesijných organizácií a zväzov, ktoré sa chcú pridať k Memorandu. Od augusta platí pri verejnom obstarávaní povinnosť mať tretinu vozového parku s alternatívnym pohonom. Veríme preto, že plynová mobilita môže byť zaujímavým riešením aj pre verejný sektor a samosprávy,“ dodáva výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský.

Zdroj: https://www.slovgas.sk/aktuality/slovenske-spolocnosti-a-asociacie-podpisali-memorandum-o-podpore-plynovej-mobility/

sppcngadm Nekomentované

SPP CNG zabezpečí pohonné hmoty pre novú firemnú flotilu Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

Spoločnosť SPP CNG sa spolu s Coca-Cola HBC Česko a Slovensko a dodávateľom áut ŠKODA AUTO Slovensko zúčastnili 21. júla 2021 na slávnostnom odovzdávaní 20 vozidiel s pohonom CNG, ktoré so sebou prinášajú ekologickú, ekonomicky výhodnú a bezpečnú dopravu.

„CNG je stlačený zemný plyn, ktorý je možné 100 % nahradiť obnoviteľným biometánom. Ekonomická úspora pri využití vozidiel s pohonom CNG je od 10 do 40 % oproti vozidlám na konvenčné palivá. Táto úspora spočíva nielen v dlhodobo priaznivej cene CNG, ktorá je nižšia ako cena benzínu alebo nafty, ale aj v nižšej spotrebe, nakoľko CNG má až 130 oktánov, a v jednoduchosti palivového systému, kde vozidlá na CNG nemajú DPF filtre, močovinu a rôzne iné podporné systémy. Vozidlo na CNG aj bez týchto podporných systémov dokáže plniť  prísne emisné normy. V súčasnosti je motoristom po celom Slovensku prístupných 16 verejných plniacich staníc, z toho SPP CNG, s.r.o., ako dcérska firma Slovenského plynárenského priemyslu, a. s., prevádzkuje 11 verejných samoobslužných CNG staníc, ktoré v dostatočnej miere pokrývajú potreby našich partnerov a zákazníkov,“ uviedol Peter Mozolák, konateľ spoločnosti SPP CNG.

Zástupcovia spoločnosti Coca-Cola HBC prevzali od spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko 20 nových automobilov Škoda Octavia G-Tec s pohonom CNG. Firemnú flotilu áut od výrobcu ŠKODA AUTO s pohonom CNG na Slovensku už tvorí sedem vozidiel ŠKODA SCALA a päť vozidiel VW Caddy Maxi TGI. V ďalších mesiacoch bude nasledovať postupná výmena všetkých vozidiel. Spaľovaním CNG nevznikajú takmer žiadne tuhé častice a produkuje sa menej škodlivých skleníkových plynov.