Hedviga Mulinková Nekomentované

Scania získala na Bus Show v Nitre ocenenie „Optimal Slovak City Bus“

Viac pozri na →