Pre lepšiu predstavu ekonomiky prevádzky vozidiel na CNG (stlačený zemný plyn)  sme vytvorili porovnanie s vozidlami na LPG, naftu a benzín.

Porovnávali sme reálnu spotrebu hatchbacku nižšej strednej triedy so zdvihovým objemom motora 1,4 litra.
Pri porovnaní sme brali do úvahy priemerné ceny pohonných látok za posledných 12 mesiacov t.j. od 1.5.2015 do 30.4.2016, ktoré zverejňuje štatistický úrad SR.

Dojazd za 100 Eur

CNG 2515 km
LPG 1971 km
Nafta 1848 km
Benzín 1189 km
Bližšie informácie o spotrebách jednotlivých CNG vozidiel nájdete v našej CNG kalkulačke.